Centenari Ordre de Montesa. Congrés Internacional

Centenari Ordre de Montesa. Congrés Internacional

 

 

La Facultat de Geografia i Història de la Universitat de València convoca el congrés “L'ordre de Santa María de Montesa i Sant Jordi d‘*Alfama: història i patrimoni”, amb l'objectiu de dinamitzar i difondre els estudis i recerques sobre l'ordre de Montesa com a institució històrica, sobre les seves *maestres i *freires al llarg dels segles, sobre les relacions entre l'ordre i els pobles i habitants del seu senyoriu, i sobre el patrimoni històric, artístic i arxivístic que van reunir entre els segles XIV i XIX.

 

Calendari: del 24 al 27 d'octubre de 2017.
Lloc: Aula Magna de la Universitat de València (centre cultural “La *Nau”), Sala Palmireno de la Facultat de Geografia i Història, i Montcada.

 

+info:  https://centenarioordenmontesa.wordpress.com/