01. Histo-LABS - Historiador per un día

Histò-LABS
Idiomes: 
Valencià / Espanyol (uns altres consultar)
Duració: 
1 h. 30'
Dirigit a: 
Segon cicle d’Educació Secundària / Batxiller

 

 

Taller d’experimentació sobre el mètode històric, amb èmfasi en l’anàlisi, la formulació d’hipòtesi i l’obtenció de conclusions.

 

Què hi farem?

El taller comença explicant als participants els aspectes que cal considerar quan s’analitza un objecte des del punt de vista de la recerca: forma, matèria, decoració, funció, cronologia, context, etc.

Posteriorment, organitzats en grups, els assistents posen en pràctica el que han après, estudiant i comparant diferents peces per a trobar patrons comuns i diferències, i obtenir-ne conclusions. Finalment, es posen en comú les observacions, ensenyant-los a donar forma al discurs.

 

Els continguts de l’activitat es determinen i s’adapten en funció del grup. Es pot optar per un taller més generalista o bé treballar en profunditat una etapa històrica concreta, o fins i tot centrar-se en un tipus d’objectes específics: peces arqueològiques, obres d’art o documents.