02. Histo-LABS - Arqueologia viva

Histò-LABS
Idiomes: 
Valencià / Espanyol (uns altres consultar)
Duració: 
2 h.
Dirigit a: 
A partir de 5º curs d’Educació Primària fins a Batxiller

Projecte d’arqueologia experimental orientat a conèixer els principis metodològics, les tècniques d’excavació, la prehistòria i la història.

 

Què hi farem?

 

Guiats per un arqueòleg, excavarem un sòl d’un poblat neolític. Aprendrem a fer una quadricula, a netejar els objectes trobats, a establir hipòtesis, a emplenar una fitxa estatigráfica, a classificar materials i fins a podrem aprendre qüestions bàsiques de com es reconstruixen peces arqueològiques.