Activitats d'oci i temps lliure

Descripción: 

 

Les Activitats d'oci i temps lliure consisteixen en un conjunt de propostes, de format i desenvolupament molt divers, dirigides a diferents segments de públic i que van canviant al llarg de l'any, tant en contingut com en horari de realització.
En general, sempre hi ha algun tipus d'activitat de temps lliure durant el cap de setmana i en període vacacional, estes últimes en particular dirigides al públic infantil.