Histò-LABS

Descripción: 

És un programa orientat a treballar el mètode històric i les disciplines auxiliars de la història.

 

Conèixer els principis de l’arqueologia, usar les tècniques d’excavació o de classificació de materials, aprendre a llegir un document antic o una inscripció, interpretar una imatge, llegir entre línies el rerefons d’una notícia de premsa, d’estes i moltes altres habilitats fan ús diàriament els historiadors en els seus diferents vessants.

 

El programa Histo-LABS introduix als participants en el món apassionant de construir la història des de les seues fonts, ensenyant-los a recopilar dades, formular hipòtesis i argumentar-les.

 

Un “laboratori” per a la difusió i recerca de la història que explora formes d’experimentació i aprenentatge col·laboratiu, pensat especialment per a la trobada, la cooperació i l’intercanvi d’informació i experiències entre els participants.