La Taverna (1901 - 1902)

En una taberna del Cabanyal els obrers passen, entre vins, cartes y dòmino, l'escàs temps lliure que els deixa la seua jornada d'onze hores en la fàbrica. Los Feliu, avi, pare i fill, discuteixen sobre les males condicions de treball, entre les ganes de lluita del més jove i l'amarga esperança d'aquells que han viscut un segle de revolucions inacabades. Però també hi ha temps per a l'evasió, i encara que el diner no arriba per anar als bous, les falles i els carnestoltes són la vàlvula d'escapament de la classe treballadora.