Programa didàctic anual

Descripción: 

 

El programa didàctic del MhV s'elabora anualment seguint el calendari del curs acadèmic. Aprofita els recursos didàctics del museu i els complementa amb activitats que reforcen les idees transmeses en classe o que serveixen d'introducció a altres aspectes de l'educació (formació estètica, la noció del passat, relacions socials, etc.).

Inclou un ampli repertori de propostes que s'ajusten al programa docent de l'educació formal, amb activitats per a tots els nivells educatius: visites guiades, amb un contingut acadèmic adaptat al nivell educatiu dels destinataris, visites dinamitzades, que cerquen el descobriment de la història d'una manera activa, lúdica i participativa, o tallers, que complementen l'anterior amb l'experiència pràctica.

De la mateixa manera hem incorporat l'adaptació d'estes visites per a Centres d'Educació Especial i Integració Preferent i la possibilitat de realitzar estes activitats en diferents llengües a part de l'espanyol i valencià (anglès, francès, etc.) com a complement i suport a l'aprenentatge de llengües estrangeres.

Totes les propostes d'este programa poden adaptar-se als diferents nivells educatius, o als interessos de col·lectius o grups particulars.