Projecte educatiu

 

L'educació és una de les funcions prioritàries del museu modern, ferm en la seua voluntat de treballar al servei de la societat i el seu progrés.

 

Educar és molt més que transmetre coneixements, ja que implica també formar en valors, fomentar les destreses i estimular les habilitats socials i les diverses formes d'intel·ligència. El museu és un àmbit adequat per a desenvolupar estes capacitats, en un ambient informal i distès.
Este compromís pedagògic es plasma en el MhV en múltiples aspectes, des del muntatge museogràfic a la programació d'exposicions temporals o al pla d'esdeveniments, que donen una especial importància al potencial educatiu de la seua exposició, presentada amb una clara intencionalitat didàctica.

 

L'oferta educativa del MhV inclou:

 

  • PROGRAMA DIDÀCTIC per al curs 2016-2017, dirigit preferentment a centres escolars

 

  • ACTIVITATS DE TEMPS LLIURE: un conjunt de propostes, de format i desenvolupament molt divers, dirigides a diferents segments de públic i que van canviant al llarg de l'any, tant en contingut com en horari de realització.

 

 

 

El programa didàctic del MhV s'elabora anualment seguint el calendari del curs acadèmic. Aprofita els recursos didàctics del museu i els complementa amb activitats que reforcen les idees transmeses en classe o que serveixen d'introducció a altres aspectes de l'educació (formació estètica, la noció del passat, relacions socials, etc.).

Inclou un ampli repertori de propostes que s'ajusten al programa docent de l'educació formal, amb activitats per a tots els nivells educatius: visites guiades, amb un contingut acadèmic adaptat al nivell educatiu dels destinataris, visites dinamitzades, que cerquen el descobriment de la història d'una manera activa, lúdica i participativa, o tallers, que complementen l'anterior amb l'experiència pràctica.

De la mateixa manera hem incorporat l'adaptació d'estes visites per a Centres d'Educació Especial i Integració Preferent i la possibilitat de realitzar estes activitats en diferents llengües a part de l'espanyol i valencià (anglès, francès, etc.) com a complement i suport a l'aprenentatge de llengües estrangeres.

Totes les propostes d'este programa poden adaptar-se als diferents nivells educatius, o als interessos de col·lectius o grups particulars.

 

És un programa orientat a treballar el mètode històric i les disciplines auxiliars de la història.

 

Conèixer els principis de l’arqueologia, usar les tècniques d’excavació o de classificació de materials, aprendre a llegir un document antic o una inscripció, interpretar una imatge, llegir entre línies el rerefons d’una notícia de premsa, d’estes i moltes altres habilitats fan ús diàriament els historiadors en els seus diferents vessants.

 

El programa Histo-LABS introduix als participants en el món apassionant de construir la història des de les seues fonts, ensenyant-los a recopilar dades, formular hipòtesis i argumentar-les.

 

Un “laboratori” per a la difusió i recerca de la història que explora formes d’experimentació i aprenentatge col·laboratiu, pensat especialment per a la trobada, la cooperació i l’intercanvi d’informació i experiències entre els participants.

 

Cada ciutat, cada territori, és producte de l’evolució històrica que ha experimentat al llarg dels segles i que ha anat deixant un pòsit en el seu bagatge cultural.

 

El projecte LLEGATS té per objecte conèixer l’herència que València ha rebut del seu passat i descobrir els seus vincles amb aquell. Per a açò s’han elaborat diferents tallers sobre aspectes concrets de la nostra història que han perdurat fins al present i formen part de la nostra idiosincràsia.

 

La finalitat és motivar inquietuds i despertar el sentit crític dels alumnes, en una etapa de la seua formació particularment adequada per a fer-ho, ajudant-los a construir el relat històric de la pròpia identitat.

 

El format de taller fomenta la interacció i la participació activa del grup i permet la col·laboració del professorat com a figura de suport. Es facilitarà al centre educatiu una guia docent i un quadern didàctic per als alumnes, en format digital, que conté els recursos necessaris per a cada fase de l’activitat.

 

 

 

 

 

Les Activitats d'oci i temps lliure consisteixen en un conjunt de propostes, de format i desenvolupament molt divers, dirigides a diferents segments de públic i que van canviant al llarg de l'any, tant en contingut com en horari de realització.
En general, sempre hi ha algun tipus d'activitat de temps lliure durant el cap de setmana i en període vacacional, estes últimes en particular dirigides al públic infantil.