Deficiències en la via pública

Seleccione una de les opcions:

Jardineria

Comunicació d’Incidències en Arbratge, Sistemes de Reg, Parcs i Jardins, etc...

Mobilitat sostenible

Comunicació d'incidències sobre les infraestructures de mobilitat i trànsit. Senyalització horitzontal i vertical, semàfors, panells de tràfic, etc.

Sanitat

Comunicació sobre plagues de rates i tot tipus d'insectes en tot tipus de llocs públics o privats.

Enllumenat

Comunicació d'incidències sobre l'enllumenat de la ciutat

Residus Urbans i Neteja

Comunicació d'incidències sobre la neteja i la gestió de residus de la ciutat

Un altre tipus d'incidència en via pública

Comunicació de qualsevol altre tipus d'incidència que no entre en els apartats anteriors