PRI.- MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PRI PARC CENTRAL U.E. A.4-1.

Servici: Planejament

Secció: Administrativa

Núm. Expedient: 03001-2015-000216

Núm. Arxiu: 1733-C


Alternativas técnicas:

PRI.-MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PRI PARC CENTRAL U.E. A.4-1.(Informació Publica)

TEXT Y PLANS

Acord de someter a información pública (valenciano):

PDF de l'acord: ACORD INFORMACIÓ PUBLICA (Kb.)

Data publicació en el DOCV:  20/10/2016

Terminis:   INFORMACIÓ PÚBLICA desde el 21/10/2016 hasta el 15/12/2016

Documentació

ANUNCI INFORMACIÓ PUBLICA DOGV (656Kb.)

Acord d'aprobació definitiva :

PDF de l'acord: ACORD APROVACIÓ DEFINITIVA I RESOLUCIÓ DE COMPLIMENT CONDICIONANTS. (Kb.)

Data publicació en el BOP:  9/3/2017

Documentació

ANUNCI BOP APROVACIÓ DEFINITIVA. (1314Kb.)

Documentació tècnica:

PRI.-MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PRI PARQUE CENTRAL U.E. A.4-1.(APROBACIÓN DEFINITIVA)

TEXT

PLANS


Tornar