02. La ciutat a través del temps

Programa didàctic anual
Idiomes: 
Valencià / Espanyol (uns altres consultar)
Duració: 
1 h.
Dirigit a: 
Educació Infantil / Primària i Secundària

Visita guiada per a conèixer les diferents etapes de la història de la ciutat de València, amb aprofundiment en els processos més rellevants.

 

Què hi farem?

Després de presentar l’activitat en l’àgora del museu, iniciarem un recorregut guiat per la sala d’exposició permanent recolzat en les peces i els recursos museogràfics.
La metodologia es fonamenta en l’exposició dialogada i la participació activa. Es facilitaran als assistents fitxes d’observació guiada que els ajudaran a comprendre les principals fites de la història de la ciutat.

Els continguts de l’activitat es determinaran en funció del grup, de manera que es pot optar per una visita més generalista o per aprofundir en una etapa històrica concreta triant-ne una d’entre de les següents:

 

1. Valentia, l’etapa romana
2. Balansiya, el període islàmic
3. Història medieval de València
4. València entre les Germaníes i la Nova Planta
5. València, municipi borbònic
6. Ima tges de la València contemporània