Avís legal

L'Ajuntament de València és el titular de la WEB mhv.valencia.es/, que la posa a la disposició dels usuaris amb la finalitat d'informar sobre les instal·lacions del museu i sobre les activitats i esdeveniments que s'organitzen.
Tots els materials (textos, imatges, audiovisuals, etc.) que formen part d'esta WEB són propietat de l'Ajuntament de València, podent estar protegits, a més, per drets d'autor o de reproducció per part d'altres propietaris de copyright.
L'Ajuntament de València permet la reproducció dels textos no signats, sempre que el seu ús no tinga finalitats comercials i es respecte la seua integritat i se cite expressament la font i la URL (mhv.valencia.es/).
Els textos signats no poden reproduir-se sense autorització expressa del seu autor/a i, en el cas d'utilitzar una cita, cal fer constar el nom de l'autor/a a més de la referència de la WEB.
Queda expressament prohibida la reproducció i distribució pública dels continguts de la WEB amb finalitats comercials, en qualsevol suport o per qualsevol mitjà tècnic, sense autorització expressa del MhV.

 

ÚS DE LA WEB:
La responsabilitat de l'ús de la WEB recau en l'usuari.
El Museu d'Història València, vol fomentar la seua participació amb aportació d'opinions i materials a fi d'estimular la visió crítica, estendre el coneixement sobre la història de València i fer partícips de tot això a altres usuaris.
De la mateixa manera, en aquells apartats en els quals es publiquen opinions o materials aportats voluntàriament pels usuaris, el Museu es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris o aportacions que vulneren el respecte a la dignitat humana. En qualsevol cas, el Museu d'Història de València no es considera responsable de les opinions aportades pels usuaris de la WEB a través dels espais de participació que es posen a la seua disposició.

 

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
En diversos apartats de la WEB existeixen diferents formularis a la disposició dels usuaris a fi de facilitar-los una consulta, una reserva de visita o d'espai, sol·licitud de materials o alta en la base de dades (mailings).
Estos formularis sol·liciten dades de caràcter personal (nom, cognoms, adreça, etc.) necessaris per a poder atendre les peticions dels usuaris. Estes dades s'inclouen en la base de dades del Museu d'Història de València, i estan protegides d'acord amb la legislació vigent. El Museu d'Història de València garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es reben i la no cessió a tercers en cap circumstància, sense autorització expressa de les persones interessades.
De conformitat amb la Llei 15/1999 de Protecció de Dades, qualsevol persona pot exercir els drets d'accés, rectificació o cancel·lació, enviant un e-mail a mhv_comunica@valencia.es o per correu postal a:

 

Museu d'Història de València
MhV - Comunicació
C/ València, 42
46920 Mislata-València.