València i la seua gent

Què és?

Valencia i la seua gent és una iniciativa del Museu d’Història de València per recopilar la imatge gràfica de la ciutat i dels homes i dones que han construït la seua història en l'últim segle i mig.

 

Cóm es plasma?

Valencia i la seua gent es un archiu d'imàgens construït sobre el nucli del fons gràfic municipal i al que es van afegint donacions fotogràfiques de particulars. Valencia i la seua gent no es un archiu físic de fotografíes;els orginials en papel, cristal i altres soports son digitalitzats i tornats als seus donants junt amb un DVD de les mateixes.

 

Quins son els objetius?

L'objectiu es construir un fons gràfic sota el paisatge urbà, sota els events històrics significatius i sota costums i comportaments de la societat valenciana al llarg del tems, destinat a la documentació, la investigació i la difusió cultural. Avantatges de colaborar en València i la seua gent Els donants d'imatges podran visualitzar i distribuir lliurement les imatges cedides a través d'aquesta web. Per a fer-ho, rebran un codi personalitzat que els permetrà accedir a la seua col·lecció en condicions òptimes de visualització i podran enviar les seues imatges en forma de postals, felicitacions o àlbums. En el cas de donacions massives, els donants rebran un DVD amb un àlbum de les seues imatges.

 

Ús de les imatges?

València i la seua gent NO és un banc d'imatges de lliure distribució i NO farà comercialització alguna dels seus fons. Els fons de València i la seua gent es podran consultar a través d'aquesta web, en la Mediateca del Museu o pels investigadors que ho sol·liciten. Així mateix, aquelles imatges que explícitament determinen els donants es podran usar en exposicions o activitats del Museu d'història de València o en exposicions d'altres institucions culturals.

 

Política de privacitat:

Abans de ser arxivades, les imatges seran avaluades per personal del museu per a garantir que no continguen aspectes que puguen atemptar contra els valors democràtics ni pertorbar el respecte a la privacitat i a l'honor de les persones.