València i la seua gent

Sol Romeu Alfaro
Sol Romeu Alfaro
Sol Romeu Alfaro
Sol Romeu Alfaro
Sol Romeu Alfaro
Sol Romeu Alfaro
Teresa Castellote Torres
Teresa Castellote Torres
Asunción Giménez Vidal