05. La història a escena

Programa didàctic anual
Idiomes: 
Valencià / Espanyol (uns altres consultar)
Duració: 
2 h.
Dirigit a: 
Tercer cicle d’Educació Primària / Primer cicle de Secundària

Taller de dramatització per a endinsar-se en el coneixement de moments i processos de la història de València.

 

Què hi farem?

Ens endinsarem en diferents moments històrics, que seran explicats pels educadors ajudats dels objectes exposats en les vitrines i de les imatges que apareixen al fons d’aquestes. A continuació els participants posaran la seua atenció en estes imatges tractant de desxifrar les seues claus: qui són les persones que apareixen en elles?
Què fan? Com van vestits? Per què adopten este gest, o aquell altre?

 

Per a respondre a algunes preguntes en ocasions haurem d’investigar pel museu. Una vegada sapiguem que representa cada imatge, tractarem de reproduir-la mimeticament. Per a fer-ho, cada participant escollirà un personatge i imitarà la seua postura i la seua actitud tractant de compondre un quadre idèntic a l’original. Quan ho aconseguim... Quiets!... No vos mogueu! ... Foto.

Després, en la Sala d’Usos Múltiples, compararem el resultat i cada participant explicarà el seu personatge. Per a finalitzar, es farà una posada en comú valorant allò que
hàgem après.