PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ DE CIUTAT VELLA

Servici: Servici de Gestió del Centre Històric

Secció: Administratiu

Núm. Expedient: 03502 2017 28

Núm. Arxiu: 2020

Descripció: PEP CIUTAT VELLA


Resolució d'aprobació definitiva:

PDF de l'acord: ACORD COMISSIÓ TERRITORIAL D'URBANISME 13 FEBRER 2020 APROVACIÓ DEFINITIVA (Kb.)

Data publicació en el BOP:  26/02/2020

Documentació

BOP 26 DE FEBRER DE 2020 (22452Kb.)

Documentació tècnica:

EATES. DOCUMENT INICIAL ESTRATÈGIC I INFORME AMBIENTAL I TERRITORIAL ESTRATÈGIC (ACORD JGL 20/4/2018)

EATES. DOCUMENT INICIAL ESTRATÈGIC I INFORME AMBIENTAL I TERRITORIAL ESTRATÈGIC (ACORD JGL 20/4/2018)

DOC 1. DOCUMENT SENSE EFICÀCIA NORMATIVA

1.1. MEMÒRIA INFORMATIVA

1.1. MEMÒRIA INFORMATIVA :

1.2. MEMÒRIA DESCRIPTIVA I JUSTIFICATIVA

1.2. MEMÒRIA DESCRIPTIVA I JUSTIFICATIVA :

1.3 MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CATÀLEG

1.3 MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CATÀLEG :

1.4. ESTUDI D'INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA

1.4. ESTUDI D'INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA - 1a PART :

1.4. ESTUDI D'INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA - 2a PART :

1.4. ESTUDI D'INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA - 3a PART:

1.4. ESTUDI D'INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA - 4a PART:

1.4. ESTUDI D'INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA - 5a PART:

1.4. ESTUDI D'INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA - 6a PART:

1.4. ESTUDI D'INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA - 7a PART:

1.4. ESTUDI D'INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA - 8a PART:

1.4. ESTUDI D'INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA - 9a PART:

1.4. ESTUDI D'INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA - 10a PART:

1.4. ESTUDI D'INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA - 11a PART:

1.4. ESTUDI D'INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA - 12a PART:

1.4. ESTUDI D'INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA - 13a PART:

1.4. ESTUDI D'INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA - 14a PART:

1.4. ESTUDI D'INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA - 15a PART:

1.4. ESTUDI D'INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA - 16a PART:

1.5. ESTUDI DE VIABILITAT ECONÒMICA I MEMÒRIA DE SOSTENIBILITAT ECONÒMICA

1.5. ESTUDI DE VIABILITAT ECONÒMICA I MEMÒRIA DE SOSTENIBILITAT ECONÒMICA:

1.6. PLÀNOLS D'INFORMACIÓ

1.6. RELACIÓ DE PLÀNOLS D’INFORMACIÓ I ANÀLISI:

1.6. PLÀNOLS D'INFORMACIÓ. PORTADA :

1.6. PLÀNOLS D'INFORMACIÓ. I-01 ÀREES D'APLICACIÓ DELS INSTRUMENTS DE PLANEJAMENT VIGENT :

1.6. PLÀNOLS D'INFORMACIÓ. I-02 CLASSIFICACIÓ DEL SÒL :

1.6. PLÀNOLS D'INFORMACIÓ. I-03 ZONES D'ORDENACIÓ ESTRUCTURAL I XARXA PRIMÀRIA :

1.6. PLÀNOLS D'INFORMACIÓ. I-04 INFRAESTRUCTURA VERDA. ORDENACIÓ ESTRUCTURAL :

1.6. PLÀNOLS D'INFORMACIÓ. I-05 CATÀLEG I: BÉNS PERTANYENTS A l'INVENTARI DE PATRIMONI CULTURAL VALENCIÀ :

1.6. PLÀNOLS D'INFORMACIÓ. I-06 CATÀLEG II: ENTORNS DE PROTECCIÓ DELS BB.II.CC:

1.6. PLÀNOLS D'INFORMACIÓ. I-07 QUALIFICACIÓ DEL SÒL. ZONES DE QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA :

1.6. PLÀNOLS D'INFORMACIÓ. I-08 RÈGIM URBANÍSTIC :

1.6. PLÀNOLS D'INFORMACIÓ. I-09 GESTIÓ DE SÒL:

1.6. PLÀNOLS D'INFORMACIÓ. I-10 INFRAESTRUCTURA VERDA. ORDENACIÓ DETALLADA:

1.6. PLÀNOLS D'INFORMACIÓ. I-11 CATÀLEG I: NIVELLS DE PROTECCIÓ :

1.6. PLÀNOLS D'INFORMACIÓ. I-12 CATÀLEG II: ÀMBITS D'INTERÉS ARQUEOLÒGIC:

1.6. PLÀNOLS D'INFORMACIÓ. I-13 RÈGIM COMPETENCIAL :

1.6. PLÀNOLS D'INFORMACIÓ. I-14a ALÇATS. ÀREA DE L'ENTORN DE PROTECCIÓ DEL B.I.C. PORTA DE QUART:

1.6. PLÀNOLS D'INFORMACIÓ. I-14b ALÇATS. LLOTJA - MERCAT CENTRAL - ESGLÉSIA PARROQUIAL SANTS JOANS :

1.6. PLÀNOLS D'INFORMACIÓ. I-14c ALÇATS. ESGLÉSIA ESCOLES PIES - SANT NICOLAU DE BARI I SANT PERE MÀRTIR :

1.6. PLÀNOLS D'INFORMACIÓ. I-14d ALÇATS. TEMPLE I TORRE SANTA CATERINA - ESGLÉSIA SANT MARTÍ - TEATRE PRINCIPAL :

1.6. PLÀNOLS D'INFORMACIÓ. I-14e ALÇATS. PALAU MARQUÉS DE DOS AIGÜES - ESGLÉSIA SANT JOAN DE LA CREU... :

1.6. PLÀNOLS D'INFORMACIÓ. I-14f ALÇATS. PALAU MARQUÉS DE SCALA - PALAU DE LA GENERALITAT - CASA VESTUARI... :

1.6. PLÀNOLS D'INFORMACIÓ. I-14g ALÇATS. PALAU DELS CATALÀ DE VALERIOLA - CASA DE L'ALMIRALL -BANYS DE L'ALMIRALL :

1.6. PLÀNOLS D'INFORMACIÓ. I-14h ALÇATS. ESGLÉSIA DEL SANTÍSSIM CRIST DEL SALVADOR - ANTIC ALMODÍ...:

1.6. PLÀNOLS D'INFORMACIÓ. I-14i ALÇATS. TEMPLE PARROQUIAL DE LA MARE DE DÉU DEL PILAR I SANT LLORENÇ…:

1.6. PLÀNOLS D'INFORMACIÓ. I-14j ALÇATS. ESGLÉSIA DE SANT AGUSTÍ - CAPELLA ANTIC COL·LEGI SANT PAU...:

1.6. PLÀNOLS D'INFORMACIÓ. I-14k ALÇATS. MONESTIR DEL TEMPLE - PORTA DE SERRANS... :

1.6. PLÀNOLS D'INFORMACIÓ. I-14l ALÇATS. PALAU DE JUSTÍCIA - ESGLÉSIA I CONVENT DE SANT DOMÈNEC:

1.7. PLÀNOLS D'ANÀLISI

1.7. PLÀNOLS D'ANÀLISI. PORTADA :

1.7. PLÀNOLS D'ANÀLISI. A-01 CONTEXTUALITZACIÓ HISTÒRICA I :

1.7. PLÀNOLS D'ANÀLISI. A-02 CONTEXTUALITZACIÓ HISTÒRICA II :

1.7. PLÀNOLS D'ANÀLISI. A-03 ESTRUCTURA URBANA :

1.7. PLÀNOLS D'ANÀLISI. A-04 TIPOLOGIES EDIFICATÒRIES. ÚS RESIDENCIAL:

1.7. PLÀNOLS D'ANÀLISI. A-05 ESTRUCTURA MORFOLÒGICA :

1.7. PLÀNOLS D'ANÀLISI. A-06 ESTAT DE :

1.7. PLÀNOLS D'ANÀLISI. A-07 ÀREES DEGRADADES: UNITATS D'EXECUCIÓ SENSE EXECUTAR, SOLARS, IMMOBLES AMB SITUACIÓ LEGAL DE RUÏNA:

1.7. PLÀNOLS D'ANÀLISI. A-08 ESTRUCTURA FUNCIONAL :

1.7. PLÀNOLS D'ANÀLISI. A-09 DOTACIONALS PÚBLICS (EQUIPAMENTS). PLANEJAMENT VIGENT :

1.7. PLÀNOLS D'ANÀLISI. A-10 DOTACIONALS PRIVATS (EQUIPAMENTS). PLANEJAMENT VIGENT :

1.7. PLÀNOLS D'ANÀLISI. A-11 EDIFICIS D'ÚS TERCIARI, TERCIARI-HOTELER I HABITATGES TURÍSTICS :

1.7. PLÀNOLS D'ANÀLISI. A-12 MOBILITAT:

1.7. PLÀNOLS D'ANÀLISI. A-13 DOTACIONALS PÚBLICS (ZONES VERDES). PLANEJAMENT VIGENT :

1.7. PLÀNOLS D'ANÀLISI. A-14 ESTRUCTURA DE L'ESPAI LLIURE PÚBLIC I EIXOS ESTRUCTURANTS:

1.7. PLÀNOLS D'ANÀLISI. A-15 QUALITAT DE L'ESPAI LLIURE PÚBLIC :

1.8 INFORME D'IMPACTE PER RAÓ DE GÈNERE

1.8 INFORME D'IMPACTE PER RAÓ DE GÈNERE :

DOC 2. DOCUMENT AMB EFICÀCIA NORMATIVA

2.1 NORMES URBANÍSTIQUES I DE PROTECCIÓ

2.1 NORMES URBANÍSTIQUES I DE PROTECCIÓ:

2.2 FITXES DEL CATÀLEG DE PROTECCIONS

2.2.a LLISTATS DEL CATÀLEG DE PROTECCIONS:

2.2.b.1. BICS-BRL C1.02-C1.14 :

2.2.b.2. BICS-BRL C1.15-C1.29:

2.2.b.3. BICS-BRL C1.30-C1.40:

2.2.b.4. BICS-BRL C1.41-C2.08:

2.2.b.5. BICS-BRL C2.09-C2.34:

2.2.b.6. BICS-BRL C2.35-C2.69 N1:

2.2.b.7 C3.0001-C3.0075 (EST EMBLEMÀTICS REF. CAD. 5026605-5128510) :

2.2.b.8 C3.0076-C3.0201 (REF. CAD. 5128511-5234215) :

2.2.b.9 C3.0202-C3.0313 (REF. CAD. 5234216-5331207) :

2.2.b.10 C3.0314-C3.0437 (REF. CAD. 5331209-5428101):

2.2.b.11 C3.0438-C3.0534 (REF. CAD. 5428105-5433703) :

2.2.b.12 C3.0535-C3.0641 (REF. CAD. 5434502-5526906) :

2.2.b.13 C3.0642-C3.0757 (REF. CAD. 5530128-5623405) :

2.2.b.14 C3.0758-C3.0864 (REF. CAD. 5623701-5628409) :

2.2.b.15 C3.0865-C3.0975 (REF. CAD. 5628410-5632103):

2.2.b.16 C3.0976-C3.1077 (REF. CAD. 5632105-5726413) :

2.2.b.17 C3.1078-C3.1161 (REF. CAD. 5726414-5728612):

2.2.b.18 C3.1162-C3.1253 (REF. CAD. 5728613-5731704) :

2.2.b.19 C3.1254-C3.1348 (REF. CAD. 5731705-5821309):

2.2.b.20 C3.1349-C3.1471 (REF. CAD. 5821310-5832701):

2.2.b.21 C3.1472-C3.1594 (REF. CAD. 5832702-5929510) :

2.2.b.22 C3.1595-C3.1709 (REF. CAD. 5929511-6029507) :

2.2.b.23 C3.1710-C3.1804 (REF. CAD. 6029508-6126202):

2.2.b.24 C3.1805-C3.1928 (REF. CAD. 6126602-6222304):

2.2.b.25 C3.1929-C3.2049 (REF. CAD. 6222306-6329812):

2.2.b.26 C3.2050-C3.2072 P001-P007 (REF. CAD. 6329813-...) :

2.2.c ANNEXOS (1a PART) :

2.2.c ANNEXOS (2a PART):

2.3 PLÀNOLS D'ORDENACIÓ

2.3 RELACIÓ PLÀNOLS D'ORDENACIÓ:

2.3 PLÀNOLS D'ORDENACIÓ. PORTADA:

2.3 PLÀNOLS D'ORDENACIÓ. O-01.- ÀMBIT :

2.3 PLÀNOLS D'ORDENACIÓ. O-02.- CLASSIFICACIÓ DEL SÒL :

2.3 PLÀNOLS D'ORDENACIÓ. O-03.- ZONES D'ORDENACIÓ ESTRUCTURAL I XARXA PRIMÀRIA :

2.3 PLÀNOLS D'ORDENACIÓ. O-04.- INFRAESTRUCTURA VERDA :

2.3 PLÀNOLS D'ORDENACIÓ. O-05.- CATÀLEG ESTRUCTURAL BÉNS PERTANYENTS A l'INVENTARI GENERAL DEL PATRIMONI CULTURAL VALENCIÀ I PATRIMONI ARBORI :

2.3 PLÀNOLS D'ORDENACIÓ. O-06.- CATÀLEG ESTRUCTURAL. ENTORNS DE PROTECCIÓ DELS BB.II.CC :

2.3 PLÀNOLS D'ORDENACIÓ. O-07.- QUALIFICACIÓ DEL SÒL. SUBZONES D'ORDENACIÓ DETALLADA :

2.3 PLÀNOLS D'ORDENACIÓ. O-08.- RÈGIM URBANÍSTIC:

2.3 PLÀNOLS D'ORDENACIÓ. O-09.- GESTIÓ DEL SÒL:

2.3 PLÀNOLS D'ORDENACIÓ. O-10.- USOS: ÀREES DE QUALIFICACIÓ D’USOS I EQUIPAMENTS :

2.3 PLÀNOLS D'ORDENACIÓ. O-11.1.- CATÀLEG. SECCIÓ PATRIMONI CULTURAL NIVELLS DE PROTECCIÓ. SECCIÓ PATRIMONI NATURAL :

2.3 PLÀNOLS D'ORDENACIÓ. O-11.2.- CATÀLEG. SECCIÓ PATRIMONI CULTURAL SISTEMES DEFENSIUS :

2.3 PLÀNOLS D'ORDENACIÓ. O-11.3.- CATÀLEG. SECCIÓ PATRIMONI CULTURAL. ÀREA DE VIGILÀNCIA ARQUEOLÒGICA :

2.3 PLÀNOLS D'ORDENACIÓ. O-11.4.- CATÀLEG. SECCIÓ PAISATGE :

2.3 PLÀNOLS D'ORDENACIÓ. O-12.- RÉGIM COMPETENCIAL :

2.3 PLÀNOLS D'ORDENACIÓ. O-13.- XARXA D’ESPAIS COMUNS I ELEMENTS DE CONNEXIÓ:

OC 3. DOCUMENT DE PARTICIPACIÓ PÚBLICA

3.1 PLA DE PARTICIPACIÓ PÚBLICA

3.1 PLA DE PARTICIPACIÓ PÚBLICA. 1a PART:

3.1 PLA DE PARTICIPACIÓ PÚBLICA. 2a PART:

3.1 PLA DE PARTICIPACIÓ PÚBLICA. 3a PART:

3.1 PLA DE PARTICIPACIÓ PÚBLICA. 4a PART :

3.1 PLA DE PARTICIPACIÓ PÚBLICA. ANNEX 6. PRIMER PERÍODE D’INFORMACIÓ PÚBLICA:

3.1 PLA DE PARTICIPACIÓ PÚBLICA. ANNEX 6. SEGON PERÍODE D’INFORMACIÓ PÚBLICA:

3.1 PLA DE PARTICIPACIÓ PÚBLICA. ANNEX 6. DESPRÉS DEL SEGON PERÍODE D’INFORMACIÓ PÚBLICA:


Tornar