Miquel Jeroni Ledesma (cap 1510 -1547)

Sóc Miquel Jeroni Ledesma, catedràtic de grec a la Universitat de València.

 

Vaig nàixer a València fa 30 anys al si d’una família instruïda. Mon pare, Jeroni Ledesma, va ser amanuense de Joan Andreu Estrany, al seu torn deixeble del famós gramàtic castellà Antonio Nebrija. Vaig estudiar arts i medicina a l’Estudi General de València i grec a la Universitat d’Alcalà, on vaig descobrir els admirables pensaments d’Erasme de Rotterdam. Tracte d’introduir les seues idees i l’humanisme a la Universitat de València, on exercisc com a professor de grec i medicina, però desgraciadament el nostre rector perpetu, Joan de Salaya, és un acèrrim defensor de la tradició escolàstica. Espere que esta situació canvie amb l’arribada a la cort valenciana de la marquesa Mencia de Mendoza, que en breu es casarà amb el vidu de la virreina Germana de Foix, el duc de Calàbria Ferran d’Aragó. Na Mencia s’ha format amb humanistes tan famosos com Joan Lluís Vives i potser amb el seu suport València es podrà convertir en un gran centre difusor de les idees erasmistes, com Anvers, París o Venècia.