La plaça del mercat (1519-1573)

Davall els porxos de la plaça del mercat transcorre el segle XVI valencià, des dels seus convulsos inicis, amb la revolta de les Germanies i la seua posterior repressió, fins a l'esplendor d'una cort virreinal que oscil•la entre la frivolitat cortesana i el foment de l'Humanisme. La Inquisició, sempre vigilant davant de qualsevol heterodòxia, ha instaurat un ambient repressiu que ofega la propagació de les noves idees.