Oferta educativa dels museus de la Delegació de Cultura

Oferta educativa dels museus de la Delegació de Cultura

La Delegació de Patrimoni i Recursos Culturals de l’Ajuntament de València, conscient de l’important paper que desenvolupen els museus en el camp de l’educació no formal, posa en marxa un nou model de didàctica per als museus que en depenen d’ella.

 

Els museus i espais expositius als que afecta el nou model són els següents:

Casa Museu Benlliure

Casa Museu Blasco Ibáñez

Casa Museu Concha Piquer

Centre Arqueològic de l’Almoina

Galeria del Tossal

Museu d’Història de València

Museu de l’arrós

Museu de la ciutat

Museu Històric Municipal

Palau de Cervelló

Refugi antiaeri de l’Ajuntament

Refugi antiaeri de Serrans

 

Les activitats es dividixen en dos grans grups: les dirigides a tots els públics i les organitzades per a col·lectius .

 

PER A TOTS ELS PÚBLICS. S’adrecen al públic en general. Es necessària reserva prèvia, per telèfon, cridant a cada museu. S'admetran reserves d’1 a 5 persones com a màxim, fins a completar grups de 25 persones .

 

PER A COL·LECTIUS. S’adrecen a centres educatius, associacions o altres entitats sense ànim de lucre. Estes reserves no es podran fer telefònicament. Es sol·licitaran per mig d’una plataforma online —en esta mateixa web—, que estarà oberta des de la darrera setmana de febrer a finals de març i, de nou, en el mes de setembre.

 

Totes les activitats són gratuïtes. No obstant, no inclouen l’entrada al museu (completa o reduïda), que haurà de ser satisfeta tret que la persona siga beneficiària d’algun dels subjectes de gratuïtat contemplada en l’Ordenança reguladora dels preus públics per a l’entrada en museus i monuments, o que l’activitat es realitze en diumenges o en aquells dies que l’entrada als museus és gratuïta.

 

Periòdicament aniran apareixent noves ofertes coincidint amb esdeveniments significatius o moments concrets de l’any, de les quals es donarà ampla informació a través de les webs, de les xarxes socials o per E-mail a totes les persones o entitats que ho sol·liciten.

 

Saber-ne més

 

Com puc sol·licitar una activitat?