Emilio Monzó Torrijo

Espanyols de la resistència a França. El de davant era Hervás, cap del grup; ia la seva esquerra Emilio Monzó Torrijos, el donant.
Desconeixem el nom dels altres companys.

Datación: 
1943-1944 (aproximadament)
Descripción física: 

Fotografia en B/N sobre paper amb vores rectes.

Dimensiones: 
151 mm x 102 mm