La modernitat truncada (1917 - 1975)

En termes històrics, el segle XX comença amb la gran vaga general de 1917 que liquida el sistema bipartidista de la Restauració i obri pas a les ideologies.
La IIª República va introduir importants avanços socials, però no va aconseguir superar el clima de creixent enfrontament. L'orde polític es trencà en 1936 amb la sublevació del general Franco. No obstant això, València va romandre en el bàndol republicà fins al final de la guerra.
Els primers anys de la dictadura van estar marcats per l'autarquia i el racionament; això no obstant, en els 60 es va iniciar una etapa de desenrotllament caracteritzada pel creixement urbanístic i la massiva arribada d'immigració.
La mort de Franco en 1975 va obrir el camí cap a la democràcia.