Lvcivs Antonivs Niger (75-135)

Sóc Lluci Antoni Níger, de la gens dels Antoni, patrici i senador de Valentia.

 

Vaig nàixer l’any 75, en temps de l’emperador Vespasià, i tinc 48 anys. La meua gens els Antoni, és una de les més antigues de Valentia, dels primitius veteres. La meua admiració pels grans generals conqueridors Juli Cèsar i Octavi August m’impulsà a iniciar la carrera militar. En la meua joventut vaig lluitar a les ordres de Trajà contra els dacis, més enllà del Danubi, i contra els parts, a Mesopotàmia. Vaig conèixer els confins de l’Imperi i als 40 anys vaig tornar a Valentia amb l’honor d’haver servit com a legatus legionis, el pilar més sòlid del meu cursus honorum. Després d’haver ocupat diverses magistratures a la ciutat ara sóc senador municipal i passe els dies entre el fòrum, la cúria, les termes i els seients reservats en el circ. La meua principal preocupació en aquestos moments és la candidatura a edil del meu primogènit Caio.