Domitia Ivsta (83-146)

Sóc Domícia Justa, patrícia de la gens dels Domitii.

 

Vaig nàixer l’any 83, en temps de l’emperador Domicià, i acabe de complir 40 anys. La meua família, els Domici, tenen importants vinyars a les planes situades a l’oest de Valentia [en l'actual plana d'Utiel]. Poc després d’abandonar la pueritia s’acordà la meua boda amb Lluci Antoni Níger, de la gens dels Antoni, una de les més antigues de Valentia. Vaig contraure matrimoni als 17 anys, i al cap de molt poc Juno m’agracià amb un baró, Caio, que ara està començant la seua carrera política. Després va nàixer Antònia, que acaba de complir 13 anys i està ja en edat núbil. Ara dedique més temps a la vida social però mentre el meu marit Lluci estigué allunyat de Valentia per les seues obligacions militars em vaig centrar en l’educació dels meus dos primers fills i en el govern de la casa. Encara recorde com si fóra ahir la tornada de Lluci, ara fa uns 8 anys. El mateix dia en què el municipi celebrava amb grans honors el seu regrés com a militar llorejat vàrem engendrar al xicotet Sever, qui tot just ara acaba de començar a anar a l’scholla i a aprendre les primeres lletres amb el seu pedagog grec Iparco.