València en l'Edat Mitjana (1238 - 1519)

Després de la conquista de Jaume I, València inicià una nova etapa. La ciutat constituí el nucliu fundador del nou Regne de València. Durant el Tres-cents va patir greus contratemps, com revoltes, la pesta negra i diferents guerres que desequilibraren la vida quotidiana de la ciutat, però va superar el clot gràcies a la dinàmica econòmica ascendent. Per això, el segle XV fou un Segle d’Or per a la ciutat. Això no obstant, esta esplendor es van trencar a principis del Cinc-cents, a causa de les dificultats financeres i la crisi del sistema gremial.