Antonia Salvador Brusel

Vicente Marco Abata, el cosí germà del marit d'Antonia, amb dos anys.

Datació: 
Juny de 1903
Descripción física: 

Fotografia en B/N sobre paper amb vores rectes.

Dimensiones: 
89 X 140 mm