Emilio Monzó Torrijo

A la frontera francoespanyola, prop de Foix. L'home amb boina, situat a l'esquerra, era Tinent cartògraf de l'Estat Major de l'11a. Divisió de Lister.
El tercer izda. era Emilio Monzó Torrijos, al costat d'altres dos ex-membres de la 11a divisió

Datació: 
1944 (aproximadament)
Descripción física: 

Fotografia en B/N sobre paper amb vores rectes.

Dimensiones: 
151 mm x 102 mm
Localización: 
En la frontera franc-espanyola, prop de Foix