Manuel Ferrer Puchades

Primera Comunió del donant, Manuel Ferrer, amb la seua mare a l'església de Sant Lluís Beltran.

Datació: 
1958 (aproximadament)
Descripción física: 

Fotografia en B/N sobre paper amb vores festonejades.

Dimensiones: 
85 X 133 mm
Autor: 
Angel Marco, Matías Perelló, 8, (Valencia)
Localización: 
Església de San Luís Beltrán, (València)