Miguel Valero Soler

En el camp de futbol de Malilla. L'equip està format per coneguts del barri. El de la dreta, és el mestre de Malilla.

Datació: 
1956 (aproximadament)
Descripción física: 

Fotografia en B/N sobre paper amb vores rectes.

Dimensiones: 
142 X 87 mm
Localización: 
Camp de futbol de Malilla (València)