Balansiya (711 - 1238)

En el 711 València va iniciar una nova etapa, lligada a la cultura islàmica. La medina va començar a créixer en època califal, i assolí un gran desenrotllament en el segle XI com a capital d'un regne de taifa independent.

El Cid es va fer amb el comandament de Balansiya a finals del segle XI, però els almoràvits van restaurar el domini musulmà poc després de la seua mort en 1102. A partir de 1171 Balansiya fou governada pels almohades fins al 1238, anys en que va capitular i passà a ser de domini cristià a mans de Jaume I el conquistador.