Ramón Vila Aguilar

Fotografia del pare del donant amb 40 anys.

Datació: 
1940 (aproximadament)
Descripción física: 

Fotografia en B/N sobre paper amb vores festonejades.

Dimensiones: 
35 mm x 55 mm