Ramón Vila Aguilar

El donant (primer per l'esquerra de la fila superior) amb companys en unes pràctiques de tir.

Datació: 
1962
Descripción física: 

Fotografia en B/N sobre paper amb vores rectes.

Dimensiones: 
170 mm x 114 mm
Localización: 
Paterna