La vil·la visigoda (642 d.c)

En la vil·la de Teudinirus, propera a Valentia, és època de collita i verema. Ha sigut un any favorable, a pesar de les plagues que han assolat la regió. Són temps difícils per a la ciutat. El buit de poder provocat per l'afonament de l'administració imperial, pal·liat només en part per l'ascens de l'elit eclesiàstica, ha obligat a molts ciutadans a buscar refugi en el camp, davall la protecció d'un dominus o senyor.