Robaudes (610-650)

Sóc Robaudes, llaurador del dominus Teudinir.

 

Tinc 31 anys i fa cinc vaig passar a dependre del senyor Teudinir. A la mort de mon pare em vaig posar al front de la xicoteta parcel·la de terra que posseïa fent-me càrrec de ma mare vídua i de la meua dona Eulàlia. Dos anys seguits de plagues de llangosta arruïnaren les collites i m’obligaren primer a endeutar-me amb Teudinir i després a donar-li la meua terra i treballar-la sota la seua dependència personal. Ell paga per mi els impostos a l’Estat però bé que se’ls cobra després amb rendes i exaccions de tot tipus com obligar-me a segar el seu cereal o podar les seues vinyes. A penes em queda temps per a treballar la meua terra!